การเลี้ยงไส้เดือนในชั้นพลาสติก

การเลี้ยงไส้เดือนดินในชั้นพลาสติกเหมาะสำหรับการ เลี้ยงไว้ในในที่กำจัดเช่น บ้านพัก ที่อยู่อาศัย เพราะมีความสะดวก จัดตั้งง่าย สามารถนำไปวางไว้มุมไหนของบ้านก็ได้ที่ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆ หรือศัตรูของไส้เดือนเดือน และยังหาซื้อได้ง่าย จัดเก็บและทำความสะอาดง่าย

– โดยขั้นตอนแรก หาซื้อชั้น ปกตินิยมใช้ 4 ลิ้นชัก ปัจจุบันที่จำหน่ายชั้นสำหรับเลี้ยงไส้เดือนดิน หรือที่เรียกว่าคอนโดไส้เดือน ราคาไม่แพง นำมาเจาะรูระบายอากาศ จำนวน 3 ชั้น และเจาะรูระบสยอากาศด้านบน

- นำมาเจาะรูระบายอากาศ จำนวน 3 ชั้น และเจาะรูระบสยอากาศด้านบน เว้นชั้นล่างหรือชั้นที่ 4 เพื่อไว้รองรับน้ำหมักจากเศษอาหารและที่ไส้เดือนขับถ่ายสามารถนำมาเป็นปุ๋ย ชั้นดี รดต้นไม้ ปัจจุบันมีการจำหน่ายกันราคาค่อนข้างสูง

- นำวัสดุมาทำเป็นที่อยู่ของไส้เดือนดินหรือที่เรียกว่า Bedding วัสดุที่ใช้สำหรับทำ Bedding ควรเป็นวัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี มีความพรุน เช่นกากใยมะพร้าว ผสมมูลวัวแห้ง รดน้ำพอชุ่ม โดยใส่ไว้ในลิ้นชัก 1/4 ของลิ้นชัก ทั้ง3 ชั้น หลังจากนั้นนำพันธุ์ไส้เดือนดินมาใส่ประมาณ 100-200 ตัวต่อชั้น

อาจหากระดาษกล่องแช่น้ำใส่ลงไป เพื่อเป็นที่อยู่และอาหารของไส้เดือนแต่ไม่ควรแห้งหรือเปียกกันเกินไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันไส้เดือนหนีและใช้หลบภัย

หลังจากนั้นก็ตามด้วยอาหารประเภท อินทรียวัตถุ เศษผัก ผลไม้ เหลือของเหลือ อินทรียวัตุภายในครัวเรือนหรือเป็นอาหารสำหรับไส้เดือนและเพื่อให้ไส้เดือน ย่อยสลายเป็นปุ๋ยไส้เดือนดินนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้ที่ : http://www.thaiworm.com