Pic_62583

โดยใช้พื้นที่ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว เพราะใช้น้ำน้อยสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้วัลละกว่า 1,000 บาท ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น…

เกษตรกร บ.หนองหว้า ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เกือบทั้งหมู่บ้านกว่า 30 ครัวเรือน ได้ใช้พื้นที่ทุ่งนาหลังเก็บเกี่ยวข้าว ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ไม่ต้องเสี่ยงกับภาวะภัยแล้ง เป็นอาชีพเสริมประสบผลสำเร็จ นำมาต้มและขายสดวางจำหน่ายตามเพิงริมถนนสายบุรีรัมย์ –พุทไธสง ซึ่งเป็นถนนสายหลักผ่านหมู่บ้าน ทั้งขายปลีกและส่งให้ประชาชนที่ขับรถสัญจรผ่านไปมา ทำให้มีรายได้เฉลี่ยวันละกว่า 1,000 บาท สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวโดยไม่ขัดสน จากปกติทุกปีหลังเก็บเกี่ยวจะพากันอพยพเคลื่อนย้ายออกไปหาทำงานรับจ้างยัง นอกพื้นที่ และต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมาก

นายศานติ นึกชอบ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า ในปี้นี้เกษตรกรได้พาปลูกข้าวนาปรังเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า หรือ ประมาณ 60,000 – 100,000 ไร่ ใน 16 อำเภอ ซึ่งอำเภอที่ปลูกมาก มี อ.ปะคำ โนนดินแดง สตึก และ อ.หนองกี่ จากปีที่ผ่านมามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพียง 30,000 ไร่  สาเหตุที่เกษตรกรหันมาปลูกนาปรังเพิ่มขึ้นเนื่องจากข้าวมีราคาสูง ประกอบกับรัฐบาลมีโครงการประกันรายได้ จึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรไม่ควรเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังมากจนเกินไป เกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้งขาดแคลนน้ำทำให้ผลผลิตเสียหายประสบ ปัญหาขาดทุนได้ ซึ่งในช่วงนี้เกษตรกรควรปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อย เพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง.

ข่าวจาก : ไทยรัฐ
ขอขอบคุณมากครับ
Thairath