สินค้าในร้านเคมี
ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีอันตราย หรือมีสารตกค้าง

การจัดร้านอย่างถูกต้องควรมีอย่างน้อย

1.ระยะห่างชั้น ที่เก็บ ที่วาง ต้องเดินเข้าออกสะดวก หยิบจับง่าย ทำความสะอาดง่าย

2.ทำตามด้านบนเพื่อประโยชน์ในการเช็คของ เช็คสต๊อก
3.เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ตรวจดูและรักษาได้ง่าย
4.แยกประเภทสินค้าให้ชัดเจน ยาแบ่งเป็นหลายกลุ่ม ยาฆ่าแมลง ยารา ยาฆ่าหญ้า ฮอร์โมน อื่น ๆ อีกมากมาย

ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องใส่ใจอีกมาก การจดบัญชี ทำบัญชีให้เข้าระบบเพื่อป้องกันการสูญหาย สะดวกต่อการเช็คสต๊อก ของเข้าของออก