16 ก.ค.53 กินอยู่คือ – ลุงผาย ปราชญ์ Playlist : www.youtube.com